محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید از پیگیری معاینه فنی خودرو های شهرداری خبر داد | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید از پیگیری معاینه فنی خودرو های شهرداری خبر داد | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید از پیگیری معاینه فنی خودرو های شهرداری خبر داد از تیرماه شروع کردیم و از راه های مختلف این کارو پیگیری کردیم از اول مهر هر اتوبوسی که معاینه فنی نداشت یا از استاندارد خارج شده معاینه فنی رو لغو کردیم.. ماشین های حمل زباله و نخاله

(۲۹)

30
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>