محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : بیشتر آلودگی هوای تهران مربوط به اتوبوس و کامیونهاست | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : بیشتر آلودگی هوای تهران مربوط به اتوبوس و کامیونهاست | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : بیشتر آلودگی هوای تهران مربوط به اتوبوس و کامیونهاست ۵۴ درصد مربوط به اینهاست سیاهه انتشار که چقدر از اگزوز آلودگی بیرون میاد این ذرات خیلی خطرناکن و وارد خون میشه و سرطان ها رو باعث میشه که کار کامیون ها و اتوبوس هاست شرکت واحد و سرویس اماکن

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>