رضا رشیدپور : آلودگی هوا برای کشورمون شرمنده کننده است | فیلم

رضا رشیدپور : آلودگی هوا برای کشورمون شرمنده کننده است | فیلم

رضا رشیدپور : آلودگی هوا برای کشورمون شرمنده کننده است یه سر به بیمارستان ها بزنید چه وضعیتی هست بخاطر آلودگی هوا بچه های معصومی که از زندگی شهری فقط دود و دم نصیبش شده

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>