تشکر محسن پورسیدآقایی از تاثیرگذاری برنامه حالا خورشید در کاهش آلودگی هوا | فیلم

تشکر محسن پورسیدآقایی از تاثیرگذاری برنامه حالا خورشید در کاهش آلودگی هوا | فیلم

تشکر محسن پورسیدآقایی از تاثیرگذاری برنامه حالا خورشید در کاهش آلودگی هوا از وقتی شما توی برنامه اعلام کردید هر کی ماشین دود دار دید گزارش کنه الان به ندرت پیدا میکنیم اتوبوسی که خط دود داشته باشه حساسیت به وجود اومده

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>