محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : خود رانندگان کامیونی که دود میکنن بیشتر در معرض دودن | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : خود رانندگان کامیونی که دود میکنن بیشتر در معرض دودن | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : خود رانندگان کامیونی که دود میکنن بیشتر در معرض دودن با وجودی که هزینه مالی داره معاینه فنی ولی به نفع خودشونم هست همکاری با خودشون و مردم هست

 

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>