انتقاد رضا رشیدپور از تعطیلی به خاطر آلودگی هوا | فیلم

انتقاد رضا رشیدپور از تعطیلی به خاطر آلودگی هوا | فیلم

انتقاد رضا رشیدپور از تعطیلی به خاطر آلودگی هوا یکبار قاطع رفتار کنید چرا این همه تعطیلی من هم از مردم میخوام که رعایت کنن وقتی سلامتی خانواده در خطر میفته آدم حاضره همه چیزشو بده تا سلامتی به دست بیاد

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>