محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : در مراکز معاینه سنگین مشکل داریم | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : در مراکز معاینه سنگین مشکل داریم | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : در مراکز معاینه سنگین مشکل داریم برای معاینه فنی ماشین سنگین ها و اتوبوس ها یه نوع دود خروجی رو باید اندازه بگیرن و برای این هم باید دستگاه رو مستقیم بذارن جلو دود یا یه کم کنار بکشن فرق داره

(۰)

1
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>