محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : معاینه فنی در شهرستان به سخت گیری تهران نیست | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : معاینه فنی در شهرستان به سخت گیری تهران نیست | فیلم

محسن پورسیدآقایی در حالا خورشید : معاینه فنی در شهرستان به سخت گیری تهران نیست یا دستگاههاشون کیفیت تهران رو نداره اما اینکه بدون مراجعه یا با دادن اطلاعات بصورت دستی معاینه فنی صادر بشه نداریم

(۱)

2
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>