رضا رشیدپور در حالا خورشید سایت نوبت دهی معاینه فنی خودرو رو به مردم معرفی میکنه | فیلم

رضا رشیدپور در حالا خورشید سایت نوبت دهی معاینه فنی خودرو رو به مردم معرفی میکنه | فیلم

رضا رشیدپور در حالا خورشید سایت نوبت دهی معاینه فنی خودرو رو به مردم معرفی میکنه در مراکز جنوب و شرق اصلا صف نداریم در مراکز شلوغ زیر دو ساعت هست با سایت اینترنتی نوبت دهی معاینه فنی هر ساعت مراجعه بشه کارش انجام میشه

(۲۵)

26
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>