مدیرعامل ترافیک تهران در حالا خورشید : پلیس از ما چند روز برای معاینه فنی مهلت خواست | فیلم

مدیرعامل ترافیک تهران در حالا خورشید : پلیس از ما چند روز برای معاینه فنی مهلت خواست | فیلم

مدیرعامل ترافیک تهران در حالا خورشید : پلیس از ما چند روز برای معاینه فنی مهلت خواست قرار بود از اول آبان همه سطح شهر پوشش داده بشه و ما دوربین ها رو نصب کردیم اما پلیس به خاطر اینکه صف های معاینه فنی شلوغ بود مهلت خواست تا مردم بتونن به مراکز معاینه فنی مراجعه کنن

(۲)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>