حمیدرضا موثقی در فرمول یک : صنعت چای باید به بخش خصوصی سپرده شود | فیلم

حمیدرضا موثقی در فرمول یک : صنعت چای باید به بخش خصوصی سپرده شود | فیلم

حمیدرضا موثقی در فرمول یک : صنعت چای باید به بخش خصوصی سپرده شود در بدترین حالت هم چای در کشور به فروش میرسه چون تولید یک ششم مصرف هست نظام مدیریت دولتی ذائقه را تغییر داده

(۵۸)

59
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>