فرمول یک : ناگفته های صنعت چای ایرانی از زبان رئیس اتحادیه چای | فیلم

فرمول یک : ناگفته های صنعت چای ایرانی از زبان رئیس اتحادیه چای | فیلم

فرمول یک : ناگفته های صنعت چای ایرانی از زبان رئیس اتحادیه چای حمیدرضا موثقی ادامه داد با توجه به تک محصولی و سریع افساد بودن محصول چای گفت ارزان بودن قیمت چای دلیل بی کیفیتی چای ایرانی است

(۱۷)

18
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>