بیست و سی : کشتن ترکی بن عبدالعزیز جاسر یک نویسنده منتقد عربستانی زیرشکنجه آل سعود | فیلم

بیست و سی : کشتن ترکی بن عبدالعزیز جاسر یک نویسنده منتقد عربستانی زیرشکنجه آل سعود | فیلم

بیست و سی : کشتن ترکی بن عبدالعزیز جاسر یک نویسنده منتقد عربستانی زیرشکنجه آل سعود او چند روز قبل زیر شکنجه های آل سعود در زندان کشته شد ترکی بن جاسر بارها اقدامات ضد بشری آل سعود را افشا کرده بود

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>