بیست و سی : سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم چهلم شهدای حادثه تروریستی اهواز | فیلم

بیست و سی : سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم چهلم شهدای حادثه تروریستی اهواز | فیلم

بیست و سی : سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم چهلم شهدای حادثه تروریستی اهواز شکارچی گفت اینها خط مشی صهیونیسم ها رو دارند و یکسری آدم های ساده لوح رو فریب میدهند و به دست اونها ملت های مسلمان رو قتل عام میکنند

 

(۷)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>