بیست و سی : نتیجه انتخابات تشدید اختلافات امریکا | فیلم

بیست و سی : نتیجه انتخابات تشدید اختلافات امریکا | فیلم

بیست و سی : نتیجه انتخابات تشدید اختلافات امریکا شکاف عمیق تر قدرت در ساختار سیاسی امریکا ترامپ میگوید وقتش رسیده باز هم در کابینه تغییراتی را دهد وزیر دفاع و وزیر دادگستری باید تغییر کند تا خشم او فروکش کند

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>