فرمول یک : انتقاد حمیدرضا موثقی از قیمت گذاری برگ سبز چای توسط دولت | فیلم

فرمول یک : انتقاد حمیدرضا موثقی از قیمت گذاری برگ سبز چای توسط دولت | فیلم

فرمول یک : انتقاد حمیدرضا موثقی از قیمت گذاری برگ سبز چای توسط دولت چرا قیمت برگ سبز رو دولت تعیین میکنه در همه دولت ها اینطور بوده باید به قیمت اصلی و واقعی خودش بفروش بره

(۱۱۱)

112
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>