محسن پور سید آقایی در حالا خورشید : راه پارتی بازی برای گرفتن معاینه فنی وجود نداره | فیلم

محسن پور سید آقایی در حالا خورشید : راه پارتی بازی برای گرفتن معاینه فنی وجود نداره | فیلم

محسن پور سید آقایی در حالا خورشید : راه پارتی بازی برای گرفتن معاینه فنی وجود نداره دستگاه های موجود اتوماتیک هست و هر ماشین که وارد بشه با توجه به شاخص هایی که تعریف شده رد یا قبول میشه و نمیشه دستی وارد کرد

(۲۰)

21
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>