حمید ترابیان در حالا خورشید : امسال ۲۰۱ روز هوای سالم در تهران داشتیم | فیلم

حمید ترابیان در حالا خورشید : امسال ۲۰۱ روز هوای سالم در تهران داشتیم | فیلم

حمید ترابیان در حالا خورشید : امسال ۲۰۱ روز هوای سالم در تهران داشتیم میگه طبق آمار در سال جاری تاکنون ۲۰۱ روز هوای پاک و سالم داشتیم که رکورد محسوب میشه نسبت به سالهای قبل در همین موقع

 

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>