حمید ترابیان در حالا خورشید : اتوبوس هایی که از سمت کرج به تهران میان آلودگی میارن | فیلم

حمید ترابیان در حالا خورشید : اتوبوس هایی که از سمت کرج به تهران میان آلودگی میارن | فیلم

حمید ترابیان در حالا خورشید : اتوبوس هایی که از سمت کرج به تهران میان آلودگی میارن کامیون ها و اتوبوس ها از سمت کرج میان آلودگی ایجاد میکنند امسال رکورد زدیم ۲۰۱ روز هوای پاک داشتیم

(۱۴)

15
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>