واکنش معصومه ابتکار به سوال جنجالی | فیلم

واکنش معصومه ابتکار به سوال جنجالی | فیلم

واکنش معصومه ابتکار به سوال جنجالی . چرا الان پسرتون در آمریکا درس میخونه ؟ خب پسر من از نسل دهه ۶۰-۷۰ دیگه ، ازدواج کرد، کار کرد و بچه دار شد. یه تغییر رشته داد و باتوجه به تغییر رشته ی که میخواست بده مجبور شد بره .

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>