بیست و سی : دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و تبیین حوادث روز سیزده آبان | فیلم

[mono_ir_video id=”973839″ qualities=”360,480,720,1080″]

بیست و سی : دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و تبیین حوادث روز سیزده آبان | فیلم

بیست و سی : دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان و تبیین حوادث روز سیزده آبان آن را چالش چهل ساله شمرد و با اشاره به حمله به طبس و حمله به سکو های نفتی ایران آنها را حملات نظامی امریکا برشمردند و گفتند موضوع تحریم از ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشته است

(9)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>