بیست و سی : حرکت در جاده واگذاری با دنده سنگین | فیلم

[mono_ir_video id=”973822″ qualities=”360,480,720,1080″]

بیست و سی : حرکت در جاده واگذاری با دنده سنگین | فیلم

بیست و سی : حرکت در جاده واگذاری با دنده سنگین واگذاری قطره چکانی سهام دولت، وزیر اقتصاد گفت : با همکاری وزارت صنایع چند شرکت رو برشمردیم و میتونیم استارت بزنیم یک بانک و یک شرکت رو سهم دولت را واگذار بکنیم

(8)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>