واکنش ۲۰:۳۰ به تهدیدهای ترامپ | فیلم

واکنش ۲۰:۳۰ به تهدیدهای ترامپ | فیلم

واکنش ۲۰:۳۰ به تهدیدهای ترامپ . امریکا در بازی های سیاسی ، فونت استفاده شده در متن شبیه به فونت سریال بازی تاج و تخت است و متن آن مشابه جمله ی مشهور زمستان فرا میرسد .

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>