مریم امیرجلالی : با علی صادقی کار نمیکنم | فیلم

مریم امیرجلالی : با علی صادقی کار نمیکنم | فیلم

مریم امیرجلالی : با علی صادقی کار نمیکنم . من یک آدم اداری بودم وقتی یه چیزایی میشنوم یه حرکاتی رو میبینم میگم که باهاشون کار نمیکنم ، علی صادقی سر بازی متهم گریخت با سیروس گرجستانی بحثشون شد .

(۴۹)

50
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>