یادی کنیم از ویدئو دیدنی و تاریخی ۱۳ آبان | فیلم

یادی کنیم از ویدئو دیدنی و تاریخی ۱۳ آبان | فیلم

یادی کنیم از ویدئو دیدنی و تاریخی ۱۳ آبان . میدونی ۱۳ آبان چه روزیه؟ روز دانش آموزه ، میدونی امروز یادآور چه خادثه ی انقلابیه؟ حادثه ی شهدا .

(۳)

4
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>