مهران مدیری از ادبیات جدید خانم ها برای گول زدن همسرشون در دورهمی میگوید | فیلم

مهران مدیری از ادبیات جدید خانم ها برای گول زدن همسرشون در دورهمی میگوید | فیلم

مهران مدیری از ادبیات جدید خانم ها برای گول زدن همسرشون در دورهمی میگوید . میدونید چیکار کنیم که آدمای لجباز به راه بیان ، استفاده از نوعی از ادبیات که بعضی از خانمها ابداعش کردن ، این ادبیات معمولا با صدای عروسکی و مژه زدن های پیاپی همراه است .

(۳۹)

40
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>