شوخی جالب سروش جمشیدی با سیامک انصاری | فیلم

شوخی جالب سروش جمشیدی با سیامک انصاری | فیلم

شوخی جالب سروش جمشیدی با سیامک انصاری . یک بار گل من بچه بوده رفته بوده باغ وحش ، بعد روی زمین دور و ور محوطه ی فیلا یچیزای رو از رو زمین بر میداشت و میخورده ، باباش از دور نگاه میکنه میگه ارسلان بابا چیکار میکنی .

(۷)

8
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>