جوک بی مزه ی گلوریا هاردی در خندوانه | فیلم

جوک بی مزه ی گلوریا هاردی در خندوانه | فیلم

جوک بی مزه ی گلوریا هاردی در خندوانه . فکر میکنم جکم بی مزه باشه ، یک نفر میره به دکتر میگه آقای دکتر من وقتی چای میخورم چشام درد میگیره ، دکتر میگه دفعه ی بعد که چای میخوری قاشق رو بردار.

(۶۰)

61
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>