اخبار بیست و سی : نقش سعودی ها در پر کردن جیب شبکه ضد ایرانی اینترنشنال | فیلم

[mono_ir_video id=”971249″ qualities=”360,480,720,1080″]

اخبار بیست و سی : نقش سعودی ها در پر کردن جیب شبکه ضد ایرانی اینترنشنال | فیلم

اخبار بیست و سی : نقش سعودی ها در پر کردن جیب شبکه ضد ایرانی اینترنشنال این شبکه پیشتر نیز با پوشش زنده نشست منافقین رویکرد خود را در حمایت از دشمنان ملت ایران آشکار کرده بود

(2)

3
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>