تست تصادف بنز کلاس E سال ۱۹۹۸ | فیلم

تست تصادف بنز کلاس E سال ۱۹۹۸ | فیلم

تست تصادف بنز کلاس E سال ۱۹۹۸ . مقاومت بنز کلاس E سال ۱۹۹۸ در مقابل تصادف تست میشود و ۴ستاره ایمنی از یوروانکپ را کسب میکند . دارای ۶ سیلندر ۳٫۲ لیتر ، ۲۲۱ اسب بخار ، ۳۱۵ نیوتن متر است و ۰ تا ۱۰۰ آن ۷٫۷ ثانیه است .

(۹)

10
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>