گفتگو جالب با استاد محمدرضا اسحاقی خواننده ی سریال پایتخت | فیلم

گفتگو جالب با استاد محمدرضا اسحاقی خواننده ی سریال پایتخت | فیلم

گفتگو جالب با استاد محمدرضا اسحاقی خواننده ی سریال پایتخت . اینجا گرجی محله ی بهشهر منزل استاد محمدرضا اسحاقی که صداشون رو در سریال پایتخت همه شنیدیم .

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>