رجزخوانی همراه با بی احترامی مسعود فراستی برای منتقدانش | فیلم

[mono_ir_video id=”102316″ qualities=”360,480,720,1080″]

رجزخوانی همراه با بی احترامی مسعود فراستی برای منتقدانش | فیلم

رجزخوانی همراه با بی احترامی مسعود فراستی برای منتقدانش

گفتگو با استاد مسعود فراستی منتقد سینما کار آسانی نیست و مسلما از لحظه ای که روبرویش مینشینی هر چند لحظه یک بار اعتماد به نفست ممکن است از بین برود. در ادامه گفتگویی با مسعود فراستی را میخوانید.

در کافی شاپ متعلق به خود استاد در مهرشهر کرج گفتگویی با ایشان ترتیب دادیم که تقدیم تان می شود، گرچه باید اشاره داشته باشیم که این اولین بار است که استاد با یک نشریه خانوادگی- اجتماعی به گفتگو می نشیند… ممنونیم استاد…

تا به حال شده کسی از شما انتقاد کند و خودتان احساس آرامش کنی؟

من آدم انتقادپذیری هستم، اما اینطور نیست که احساس خالی شدن کنم و اگر نقد را منصفانه بدانم؛ رفتارم را تصحیح می کنم. درباره نقد فیلمی، شهید آوینی به من گفت خط اول نقدت خیلی تند است در آخر قرار بده و من هم پذیرفتم، اما بعد دوباره کار خودم را کردم. (لبخند می زند).

کسی که یک عمر نقد کرده، پس انتقادپذیرم هست؟

من یادمه بچه های «خنده بازار» به من زنگ زدند و نظر من را پرسیدند و من گفتم برنامه بدی نیست و نقد من را تندتر از این هم کنید.

آخرین کسی که از شما انتقاد کرد؟

همسرم

قبول کردید؟

مگه می شه قبول نکرد و سریع چشم گفتم (خنده)

اولین کسی که از شما انتقاد کرد را به خاطر داری؟

اولین کسی که از من انتقاد کرد پدرم بود. پدر خدابیامرزم فردی بسیار قوی، معرکه و بی نظیر بود. از مرحوم خشونت ندیدم، اما قدرت زیادی داشت.

(22)

23
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>