سپند امیرسلیمانی مهمان برنامه فرمول یک و استقبال علی ضیا | فیلم

سپند امیرسلیمانی مهمان برنامه فرمول یک و استقبال علی ضیا | فیلم

سپند امیرسلیمانی مهمان برنامه فرمول یک و استقبال علی ضیا سیگار رو دو سال هست که ترک کردم من سرباز ناجا بودم کسی تو یه منطقه ای میشه مسئول ورود و خروج و همه با بی سیم با هم در ارتباط هستن

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>