رامبد جوان از ویژگی های جشن حافظ میگوید | فیلم

رامبد جوان از ویژگی های جشن حافظ میگوید | فیلم

رامبد جوان از ویژگی های جشن حافظ میگوید . جشن حافظ به عنوان تنها ترین جشن خصوصی سینمایی این مملکته همه ی وجوهاتی که براش ایجاد شده مدیون علی معلم عزیز که روحش شاد.

(۴)

5
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>