حالا خورشید : آشنایی با پلیس امنیت فرودگاه کشور | فیلم

[mono_ir_video id=”958203″ qualities=”360,480,720,1080″]

حالا خورشید : آشنایی با پلیس امنیت فرودگاه کشور | فیلم

حالا خورشید : آشنایی با پلیس امنیت فرودگاه کشور سالنی عمومی سالنی هست که برای همه مسافرین و غیر مسافر آزاد هست بعد بلیط و پاسپورت رو چک میکنند و دستگاه های چک کردن بار مسافر و قسمت دیگر برای بازرسی بدنی خود مسافر هست

(19)

20
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>