برنده جایزه سالانه طراحی خودروهای کانسپت در سال ۲۰۱۴ | فیلم

برنده جایزه سالانه طراحی خودروهای کانسپت در سال ۲۰۱۴ | فیلم

برنده جایزه سالانه طراحی خودروهای کانسپت در سال ۲۰۱۴ . کانسپت مازراتی با نام Alfieri که در سال ۲۰۱۴ برنده جایزه سالانه طراحی خودروهای کانسپت شد‌

(۱۱)

12
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>