تبلت گوگل پیکسل اسلیت در جریان کنفرانس معرفی محصولات گوگل معرفی شد | فیلم

تبلت گوگل پیکسل اسلیت در جریان کنفرانس معرفی محصولات گوگل معرفی شد | فیلم

تبلت گوگل پیکسل اسلیت در جریان کنفرانس معرفی محصولاتش معرفی شد . گوگل در جریان کنفرانس معرفی محصولاتش به صورت رسمی از تبلت گوگل پیکسل اسلیت جدید رونمایی کرد .

(۵)

6
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>