تیکه سنگین علی ضیا به لاله صبوری | فیلم

تیکه سنگین علی ضیا به لاله صبوری | فیلم

تیکه سنگین علی ضیا به لاله صبوری لاله صبوری میگه من برای مهران مدیری احترام قایلم در هوش ایشون تردیدی ندارم بسیار کار بلدن .. علی ضیا میگه : شاید یکی از باهوشی های مهران مدیری این بوده که شما رو انتخاب نکردن

(۱۱۴)

115
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>