لاله صبوری : اشتباه کردم گفتم من سوپراستارم فقط نقش یک میخوام | فیلم

لاله صبوری : اشتباه کردم گفتم من سوپراستارم فقط نقش یک میخوام | فیلم

لاله صبوری : اشتباه کردم گفتم من سوپراستارم فقط نقش یک میخوام من خجالت میکشدم جلو قدیمی ترها چون تجربه شون بیشتر بود و من تازه از راه رسیده بودم و ترکوند همه جا. برای فیلم سینمای شراره همه ما رو خواستند ولی من گفتم نقش یک میخوام

(۳۲)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>