لاله صبوری در برنامه فرمول یک : اشتباه کردم ادامه ندادم | فیلم

لاله صبوری در برنامه فرمول یک : اشتباه کردم ادامه ندادم | فیلم

لاله صبوری در برنامه فرمول یک : اشتباه کردم ادامه ندادم هر چیزی رو باید درست انجام داد پز کتاب ولی نمیدم اما کنکور نفر ۲۶ م شدم نقاشی میکشیدم و شعر میگفتم سر پایان نامه رفتم روی کار مهران مدیری و در عرض یه هفته وقتی میومدم تو خیابون همه میشناختن

(۲۴)

25
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>