شوخی رضا رشیدپور در حالا خورشید با سربازان فداکار خوزستان | فیلم

شوخی رضا رشیدپور در حالا خورشید با سربازان فداکار خوزستان | فیلم

شوخی رضا رشیدپور در حالا خورشید با سربازان فداکار خوزستان من آخر اطلاعات نظامی ام .. میپرسه شما کادری یا سربازی شما فارس یا عربی صحبت میکنید عملت به زبان بختیاری چی میشه مگه فحشه نمیشه گفت

(۵۲)

53
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>