حضور سربازان نیروهای مسلح در حالا خورشید که در حادثه تروریستی اهواز فداکاری کردند | فیلم

[mono_ir_video id=”956116″ qualities=”360,480,720,1080″]

حضور سربازان نیروهای مسلح در حالا خورشید که در حادثه تروریستی اهواز فداکاری کردند | فیلم

حضور سربازان نیروهای مسلح در حالا خورشید که در حادثه تروریستی اهواز فداکاری کردند ستوان یکم میثم عیسی پره و چندتا سرباز دیگه که جان تعدادی از هم وطنان رو در این حادثه نجات دادن

(40)

41
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>