خاک شناسی و زمین شناسی از شبکه مستند سیما | فیلم

خاک شناسی و زمین شناسی از شبکه مستند سیما | فیلم

خاک شناسی و زمین شناسی از شبکه مستند سیما مواد لازم برای خاک حاصلخیز : ماسه هر نوع خاکی که به دانه های ریز تبدیل شده، ماده ای شبیه ماسه ولی دانه های ریز تر و رس که دانه های بسیار ریز که فقط زیر میکروسکوپ دیده میشوند

(۳۲)

33
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>