اجرای آهنگ بویر احمدی با صدای کوروش رضوانی فر در برنامه ترانه باران | فیلم

اجرای آهنگ بویر احمدی با صدای کوروش رضوانی فر در برنامه ترانه باران | فیلم

اجرای آهنگ بویر احمدی با صدای کوروش رضوانی فر در برنامه ترانه باران این ترانه با لهجه بختیاری از شبکه شما و برنامه ترانه باران پخش شد آی نگارم خزان روزگار افتاد به جونم آی نگارم

 

(۶۹)

70
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>