مهم‌ترین آرزوی بهرام شفیع قبل از مرگ | فیلم

مهم‌ترین آرزوی بهرام شفیع قبل از مرگ | فیلم

مهم‌ترین آرزوی بهرام شفیع قبل از مرگ از خدا میخوام که عاقبت همه ما رو بخیر کنه و با خنده میگه اینو واقعا از ته دل گفتم … خیلیم قشنگ گفتید زنده یاد بهرام شفیع دیروز سه شنبه به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت ..

(۶)

7
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>