آواز خواندن عمو پورنگ در مجموعه تلویزیونی محله گل و بلبل | فیلم

آواز خواندن عمو پورنگ در مجموعه تلویزیونی محله گل و بلبل | فیلم

آواز خواندن عمو پورنگ در مجموعه تلویزیونی محله گل و بلبل دست تو دست هم میذاریم از قهر و دعوا بیزاریم .. تو ببین عجب هوایی !! نه بوق و نه سر و صدایی .. فقط خوبیه تو محل مثلشو نداره جایی

(۲۹۰)

291
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>