عصبانیت محمدرضا گلزار : چرا از همه چیز شکایت میکنید | فیلم

عصبانیت محمدرضا گلزار : چرا از همه چیز شکایت میکنید | فیلم

عصبانیت محمدرضا گلزار : چرا از همه چیز شکایت میکنید تو اداره دارن حقتو میخورن چرا به کسی که بهش ربطی نداره فحش میدی چرا حال ادمایی که نمیتونن مشکلت رو حل کنن میگیری بعد رئیست رو که دیدی حسابی تحویلش میگیری ..

(۸)

9
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>