برنامه وطن من و استان مازندران دریاچه ولشت نگین کلاردشت | فیلم

برنامه وطن من و استان مازندران دریاچه ولشت نگین کلاردشت | فیلم

برنامه وطن من و استان مازندران دریاچه ولشت نگین کلاردشت چه سخت است فیروزه باشی و مردم دنیا سنگ خطابت کنند اینجا یه تیکه آینه است که آسمان وقتی دلش ابری نیود خودش رو توش نگاه میکنه اینجا ولشت است نگین کلاردشت یکی از ده دریاچه آب شیرین ایران است و در شمال شرقی کلاردشت واقع شده است

(۳۶)

37
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>