قتل وحشیانه چهره مخالف رژیم سعودی در خاک ترکیه | فیلم

قتل وحشیانه چهره مخالف رژیم سعودی در خاک ترکیه | فیلم

قتل وحشیانه چهره مخالف رژیم سعودی در خاک ترکیه جسد جمال خاشقی پس از حدود یک هفته تکه تکه شده در ترکیه پیدا شده او در استانبول کشته شده. ۱۵ تبعه سعودی با دو هواپیما به استانبول آمده و به سرکنسول گری اومده و پس از این موضوع ترکیه رو ترک کرده و به عربستان برگشته اند ..

(۲۳)

24
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>