صحبتهای محمدجواد ظریف در مجلس در مورد لایحه FATF و واکنش کاربران | فیلم

صحبتهای محمدجواد ظریف در مجلس در مورد لایحه FATF و واکنش کاربران | فیلم

صحبتهای محمدجواد ظریف در مجلس در مورد لایحه FATF و واکنش کاربران وزیر امور خارجه در هنگام دفاع از این لایحه گفت من و رئیس جمهور هیچ تضمینی نمیدهیم که با تصویب این لایحه مشکلات کشور حل میشود

(۱۳)

14
بازدیدها
در مورد نویسنده
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>